۱۳ اسفند ۱۳۸۵

هایکو

 


 میان دامن 
و تي‌ ـ شرت
نافش مرا نگاه مي‌كند


 


 


Haïkus de Provence : Yves Gerbal

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر