۸ اسفند ۱۳۸۶

مسابقه هفته

 

 من در عجبم ز مي فروشان كايشان / به زانكه فروشند چه خواهند خريد
الف- حافظ
ب- خيام
ج- تل
د- مولوي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر