۷ شهریور ۱۳۸۷

تبعید اسانلو


چند روز پیش شنیدم که اسانلو را به زندان رجایی شهر منتقل کرده اند. یعنی محل نگهداری از خطرناک ترین قاتل ها و قاچاقچی ها که برای به تاخیر افتادن حکم اعدامشان و برگزاری دادگاه جدید به راحتی در داخل زندان آدم می کشند، که خب.. از شواهد پیداست توصیه هم می پذیرند. انگار این جماعت اوباش فقط به زندانی بودن اسانلو قانع نیستند وقتی حاضر نیست اعترافنامه بنویسد و در برنامه تلویزیونی شرکت کند. نمی دانم. کاری که نمی شود کرد. می ماند نگرانی خشک و خالی که خواستم شما را هم در آن شریک کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر