۱۰ بهمن ۱۳۸۹

عالی جناب فرهاد
اکریلیک   50 * 80

ب.ت: یک توضیح که قبلا لازم به نظر نمی رسید، لازم شد. این نقاشی از روی عکس فرهاد کار یکی از دوستان است و صرفا جهت عرض ارادت به فرهاد روی وبلاگ گذاشته شد. بنده کماکان از کشیدن یک خط نسبتاً صاف هم عاجزم.