۲۸ بهمن ۱۳۸۹

ژاله می‌چکد از ابر بهمنی


آقا قبول. ترمینولوژی سبز اموی و علوی ندید دربست قبول. ما که مجهز به پیراهن و شلوار توی پیاده‌رو راه می‌رویم سبز اموی هستیم و شما مجهز به سگ‌های زره‌پوش و مسلح ِ بی‌قلاده سبز علوی. خب پس چرا خودتان باورتان نمی شود؟ ای بابا.. پس چرا از روی دست معاویه تقلب می‌کنید؟ [عمار یاسر در صفین همراه سپاه علی بود که کشته شد و معاویه از ترس انتساب این حدیث نبوی که "عمار را متجاوزان و ستمگران می‌کشند" عزاداری باشکوهی برایش ترتیب داد و راساً مدعی خون او شد.] *تیتر مطلع غزلی از حافظ است